Browsing Finnish translation

110 of 440 results
1.
==> print help, example
==> aputulostus, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:31
2.
==> get saved user list from the server, example
==> nouda tallennettu käyttäjäluettelo palvelimelta, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:32
3.
==> get user configuration and time information from the server, example
==> nouda käyttäjän asetukset ja aikatiedot palvelimelta, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:33
4.
==> set allowed days for the user, example
==> aseta käyttäjälle sallitut päivät, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:34
5.
==> set allowed hours for the specified day, or "ALL" for every day, optionally specify start and end minutes in brackets like this [x-y], additionally specify ! in front of hour if it doesn't have to be accounted (free time for user), example
TRANSLATORS: please DO NOT translate the keyword "ALL"
==> aseta sallitut tunnit määritetylle päivälle, tai "KAIKKI" jokaiselle päivälle, määritä vaihtoehtoisesti aloittamis- ja lopettamisminuutit hakasulkeissa näin [x-y], määritä lisäksi vielä ! tunnin edessä mikäli sitä ei tarvitse laskea (vapaata aikaa käyttäjälle), esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:36
6.
==> set time limits for all allowed days, the number of values must not exceed the allowed days for the user, example
==> aseta aikarajat kaikille sallituille päiville, sallitut arvot eivät voi ylittää käyttäjälle sallittuja päiviä, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:37
7.
==> set time limit per week, example
==> aseta aikaraja viikkoa kohti, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:38
8.
==> set time limit per month, example
==> aseta aikaraja kuukautta kohti, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:39
9.
==> set whether to track inactive user sessions, example
==> aseta seurataanko toimettomia käyttäjäistuntoja, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:40
10.
==> set whether to hide tray icon and prevent notifications, example
==> aseta piilotetaanko palkin kuvake sekä estetäänkö myös ilmoitukset, esimerkki
Translated and reviewed by Heidi Wenger
Located in common/constants/messages.py:41
110 of 440 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Heidi Wenger.