Browsing Latvian translation

110 of 440 results
1.
==> print help, example
==> izdrukā palīdzību, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:31
2.
==> get saved user list from the server, example
==> iegūst faktisko lietotāju sarakstu no servera, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:32
3.
==> get user configuration and time information from the server, example
==> iegūst lietotāja konfigurāciju un informāciju no servera, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:33
4.
==> set allowed days for the user, example
==> komanda uzstāda pieļaujamo dienu sarakstu lietotājam, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:34
5.
==> set allowed hours for the specified day, or "ALL" for every day, optionally specify start and end minutes in brackets like this [x-y], additionally specify ! in front of hour if it doesn't have to be accounted (free time for user), example
TRANSLATORS: please DO NOT translate the keyword "ALL"
==> uzstāda pieļaujamos stundu ierobežojumus konkrētajai dienai vai "ALL" visām dienām, norādiet sākuma un beigu minūti iekavās šādi [X-Y], papildus iespējams norādīt ! pirms stundas, kura netiks uzskaitīta (brīvs laiks lietotājam), piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:36
6.
==> set time limits for all allowed days, the number of values must not exceed the allowed days for the user, example
==> uzstāda laika ierobežojumus visām nedēļas dienām, vērtību skaitam jāsakrīt ar atļauto dienu skaitu, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:37
7.
==> set time limit per week, example
==> uzstāda laika ierobežojumu nedēļai, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:38
8.
==> set time limit per month, example
==> uzstāda laika ierobežojumu mēnesim, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:39
9.
==> set whether to track inactive user sessions, example
==> uzstāda neaktīvo sesiju uzskaites pazīmi, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Reviewed by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:40
10.
==> set whether to hide tray icon and prevent notifications, example
==> uzstāda slēdzenes un paziņojumu slēpšanas pazīmi, piemērs
Translated by Eduards Bezverhijs
Located in common/constants/messages.py:41
110 of 440 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eduards Bezverhijs.