Browsing Polish translation

110 of 440 results
1.
==> print help, example
==> wyświetl pomoc, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:31
2.
==> get saved user list from the server, example
==> pobierz listę użytkowników, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:32
3.
==> get user configuration and time information from the server, example
==> pobierz konfigurację użytkownika i aktualne informacje o spędzonym czasie, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:33
4.
==> set allowed days for the user, example
==> ustaw dozwolone dni dla użytkownika, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:34
5.
==> set allowed hours for the specified day, or "ALL" for every day, optionally specify start and end minutes in brackets like this [x-y], additionally specify ! in front of hour if it doesn't have to be accounted (free time for user), example
TRANSLATORS: please DO NOT translate the keyword "ALL"
==> ustaw dozwolone godziny dla podanego dnia, lub "ALL" dla wszystkich dni, opcjonalnie podaj początkową i końcową minutę w nawiasie kwadratowym, w ten sposób [x-y], dodatkowo wpisz ! przed godzinami, które mają nie być wliczane do limitu (wolny czas dla użytkownika), przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:36
6.
==> set time limits for all allowed days, the number of values must not exceed the allowed days for the user, example
==> ustaw limity czasowe dla wszystkich dozwolonych dni, liczba wartości nie może przekraczać ilości dozwolonych dni dla użytkownika, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:37
7.
==> set time limit per week, example
==> ustaw tygodniowy limit czasowy, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:38
8.
==> set time limit per month, example
==> ustaw miesięczny limit czasowy, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:39
9.
==> set whether to track inactive user sessions, example
==> określ, czy nieaktywne sesje użytkownika powinny być wliczane, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:40
10.
==> set whether to hide tray icon and prevent notifications, example
==> określ, czy ukrywać ikonkę w pasku zadań i wyłączyć notyfikacje, przykład
Translated and reviewed by Beniamin Bronisz
Located in common/constants/messages.py:41
110 of 440 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Beniamin Bronisz, Karol Szafrański.