Translations by Registry Administrators

Registry Administrators has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 86 results
18.
Rhythmbox is a music management application, designed to work well under the GNOME desktop. In addition to music stored on your computer, it supports network shares, podcasts, radio streams, portable music devices (including phones), and internet music services such as Last.fm and Magnatune.
2016-03-19
Rhythmbox este o aplicație de administrare a muzicii, concepută pentru a funcționa bine sub mediul de desktop GNOME. Pe lângă muzica stocată pe calculatorul dumneavoastră, suportă partajări de rețea, podcasturi, fluxuri radio, dispozitive portabile de muzică (inclusiv telefoane) și servicii de muzică pe internet cum ar fi Last.fm și Magnatune.
19.
Rhythmbox is Free software, based on GTK+ and GStreamer, and is extensible via plugins written in Python or C.
2016-03-19
Rhythmbox este program liber, bazat pe GTK+ și GStreamer, și este extensibil prin module scrise în Python sau C.
22.
Audio;Song;MP3;CD;Podcast;MTP;iPod;Playlist;Last.fm;UPnP;DLNA;Radio;
2016-03-19
Audio;Song;MP3;CD;Podcast;MTP;iPod;Playlist;Last.fm;UPnP;DLNA;Radio;Piesă;Listă;
24.
P_arty Mode
2016-03-19
M_od petrecere
39.
Browse this Genre
2016-03-19
Navighează în acest gen
40.
Browse this Artist
2016-03-19
Navighează în acest artist
41.
Browse this Album
2016-03-19
Navighează în acest album
49.
_Add
2016-03-19
_Adaugă
62.
_Install additional software required to use this format
2016-03-19
_Instalează programele suplimentare necesare utilizării acestui tip de format
63.
Transcode lossless files into this format
2016-03-19
Codează fișierele fără pierderi în acest format
79.
_BPM
2016-03-19
_BPM
84.
Select a location containing music to add to your library:
2016-03-19
Selectați o locație care conține muzică pentru a fi adăugată la bibliotecă:
85.
Import
2016-03-19
Importă
99.
Browse
2016-03-19
Navighează
105.
Preferred format
2016-03-19
Format preferat
142.
Download Episode
2016-03-19
Descarcă episodul
163.
Remove from Play Queue
2016-03-19
Elimină din coada de redare
164.
Shuffle Play Queue
2016-03-19
Amestecă piesele din coada de redare
166.
Shuffle
2016-03-19
Amestecă
174.
_Composer:
2016-03-19
_Compozitor:
175.
of
2016-03-19
din
176.
_Track count:
2016-03-19
Număr de _piese:
180.
_Composer sort order:
2016-03-19
Ordine sortării _compozitorilor:
184.
_BPM:
2016-03-19
_BPM:
185.
Comm_ent:
2016-03-19
Com_entariu:
194.
Removed files:
2016-03-19
Fișiere eliminate:
216.
Android devices
2016-03-19
Dispozitive Android
217.
Support for Android 4.0+ devices (via MTP)
2016-03-19
Suport pentru dispozitive Android 4.0+ (prin MTP)
231.
_Fetch
2016-03-19
_Preia
233.
Select new artwork
2016-03-19
Alegeți copertă nouă
234.
_Select
2016-03-19
_Selectează
300.
Listen to _Similar Artists Radio
2016-03-19
Ascultați radio de _artiști asemănători
366.
Add Remote
2016-03-19
Adaugă telecomandă
462.
* 10% of your Magnatune membership fees goes to Rhythmbox/GNOME - it's worth joining
2016-03-19
* 10% din taxa de membru Magnatune se duc la Rhythmbox/GNOME - merită să te înscrii
463.
* Open-Source friendly file formats: MP3s and WAVs, but also OGG and FLAC files.
2016-03-19
* Formate cu sursă deschisă de fișiere ușor de utilizat: fișiere MP3 și WAV, dar și OGG și FLAC
515.
You must have a library location set to download an album.
2016-03-19
Pentru a descărca albumul trebuie să aveți configurat o locație pentru biblioteca muzicală.
553.
After you press OK, Rhythmbox will wait until you connect to it with winpdb or rpdb2. If you have not set a debugger password in the file %s, it will use the default password ('rhythmbox').
2016-03-19
După ce apăsați OK, Rhythmbox va aștepta pînă când este stabilită conexiunea cu winpdb sau rpdb2. Dacă nu ați configurat o parolă pentru depanator în fișierul %s, aceasta va fi cea implicită ('rhythmbox').
562.
Use ReplayGain to provide a consistent playback volume
2016-03-19
Folosește ReplayGain pentru un volum de redare unitar
595.
The URL "%s" has already been added as a radio station. If this is a podcast feed, please remove the radio station.
2016-03-19
URL-ul „%s” a fost deja adăugat ca post radio. Dacă acesta este un flux podcast, eliminați întâi postul de radio.
650.
Set the rating of the current song
2016-03-19
Stabilește aprecierea piesei curente
651.
Start interactive mode
2016-03-19
Pornește mediul interactiv
652.
n - Next track
2016-03-19
n - Piesa următoare
653.
p - Previous track
2016-03-19
p - Piesa precedentă
654.
space - Play/pause
2016-03-19
spațiu - Redă/pauză
655.
s - Show playing track details
2016-03-19
s - Arată detaliile piesei în redare
656.
v - Decrease volume
2016-03-19
v - Redu volumul
657.
V - Increase volume
2016-03-19
V - Mărește volumul
658.
h/? - Help
2016-03-19
h/? - Ajutor
659.
q - Quit
2016-03-19
q - Ieșire
661.
%tt by %ta from %at
2016-03-19
%tt de %ta din %at